Το ζήτημα της εξεταστικής διαδικασίας

Απόφαση του ανοιχτού Δ.Σ. του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ 30 Απριλίου 2020

Τα μέλη ΔΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου με υψηλό αίσθημα ευθύνης στήριξαν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η αποτίμηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου θα γίνει εν ευθέτω χρόνο. Το ζήτημα της εξεταστικής διαδικασίας που τίθεται εκ των πραγμάτων λόγω της λήξης του εαρινού εξαμήνου σε πολύ σύντομο χρόνο εγείρει ερωτήματα τα οποία δεν μπορεί να απαντηθούν βεβιασμένα μέσα σε ένα κλίμα ευφορίας και καλής διάθεσης όλων να ολοκληρωθεί το εξάμηνο. Ενώ είναι πρόθεση των Μελών ΔΕΠ να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εκπαιδευτική διαδικασία και με την αξιολόγηση των φοιτητών, πρέπει να επισημανθούν τα εξής:

 

Μια αδιαπραγμάτευτη αρχή είναι η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας τόσο των εξεταζομένων όσο και των εξεταστών. Ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠ Παντείου πανεπιστημίου εκτιμά ότι πολλές αίθουσες του Παντείου που δεν διαθέτουν παράθυρα ή που τα παράθυρα δεν ανοίγουν διάπλατα είναι τελείως ακατάλληλες για τη διενέργεια εξετάσεων και δεν θα τις χρησιμοποιήσουμε. Επίσης, εφόσον κληθούμε να παρευρεθούμε στους χώρους του Πανεπιστημίου θα πρέπει να υπάρξουν δημόσια ανερτημένα πιστοποιητικά απολύμανσης όλων των χώρων του πανεπιστημίου με βεβαίωση του κατάλληλου απολυμαντικού από τον ΕΟΔΥ και αυτό να επαναλαμβάνεται τουλάχιστον κάθε μέρα. Πρέπει επίσης να προσφέρονται σε εξεταστές και εξεταζόμενους μάσκες μιας χρήσης και να υπάρχουν δημόσια απολυμαντικά χεριών καθώς και σαπούνι και χάρτινες πετσέτες σε όλες τις τουαλέτες του ιδρύματος.

 

Όσον αφορά τον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων, κάθε διδάσκων, στο πλαίσιο της επιστημονικής του ελευθερίας, έχει την αποκλειστική ευθύνη να ορίσει τον τρόπο της εξεταστικής διαδικασίας (επιλογή θέματος, τρόπος εξέτασης, τρόπος αξιολόγησης). Η αξιολόγηση των φοιτητών μας μπορεί να γίνεται είτε με γραπτές και προφορικές εξετάσεις, σε ομάδες ή ατομικά, με γραπτές ή προφορικές εργασίες (απαλλακτικές ή μη), λαμβάνοντας υπ’ όψη την επίδοση των φοιτητών σε ασκήσεις ή φροντιστήρια. Σε κάθε μορφή εξέτασης, ωστόσο, έχουμε υποχρέωση να ανταποκρινόμαστε στις θεσμικές εγγυήσεις που απαιτεί η ελευθερία της επιστήμης και η επιστημονική ελευθερία των φοιτητών μας, δηλαδή σε κρίση της απόδοσης των φοιτητών με αξιοκρατική, αμερόληπτη και δίκαιη αξιολόγηση. Γνωρίζουμε όμως πως η δίκαιη και αμερόληπτη κρίση δεν εξασφαλίζεται μόνο από την δική μας βούληση, αλλά εντάσσονται σε ένα πλαίσιο θεσμικής λειτουργίας του πανεπιστημίου που διασφαλίζει τις προϋποθέσεις διεξαγωγής των εξετάσεων με ίσους όρους, όπως π.χ. να ταυτοποιείται ο εξεταζόμενος με τον φοιτητή, ή να απαγορεύεται η αντιγραφή, να εξασφαλίζεται δηλ. η αυθεντικότητα του γραπτού δοκιμίου ή του προφορικού λόγου με το συγκεκριμένο πρόσωπο/φοιτητή.

 

Οι αυτονόητες αυτές αξιώσεις δεν αφορούν μόνο τις παραδοσιακές μεθόδους εξεταστικής διαδικασίας αλλά και κάθε άλλη μορφή εξέτασης, όπως μπορεί να είναι η εξέταση με ηλεκτρονικά μέσα.

 

Για τον λόγο τούτο, ενώ θεωρούμε ότι η διενέργεια των εξετάσεων των φοιτητών από απόσταση (με ηλεκτρονικά μέσα) είναι θεμιτή μόνο εν ενόψει των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία, θα πρέπει όμως να διασφαλίζονται οι ανωτέρω αρχές για αξιοκρατική, αμερόληπτη και δίκαιη αξιολόγηση.

 

Καλούμε τα ακαδημαϊκά τμήματα, που έχουν και την ευθύνη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να τοποθετηθούν πάνω στις ανάγκες των μαθημάτων τους και να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα διεξαχθεί η αξιολόγηση. Θα μπορούσε η ακαδημαϊκή κοινότητα να σκεφτεί τρόπους που με την εγγύηση της υγιεινής και τη διαφύλαξη των ευπαθών ομάδων θα μπορούσε να διεξάγει εξετάσεις σε πρώτη φάση για μειωμένο αριθμό φοιτητών (πχ τελειόφοιτοι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις).

 

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας και τις πρυτανικές αρχές να εξασφαλίσουν τους όρους που θα διαφυλάξουν την αξιοκρατική, αμερόληπτη και δίκαιη αξιολόγηση για την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου, όρους που θα είναι και πρακτικά εφαρμόσιμοι και αποτελεσματικοί και που θα διαφυλάττουν τη δημόσια υγεία. .

 

Καλούμε τις πρυτανικές αρχές του Παντείου πανεπιστημίου οι οποίες εκλήθησαν από το υπουργείο να κάνουν προτάσεις, να παρουσιάσουν δημόσια στην Παντειακή κοινότητα το σχέδιο που προτείνουν.