Σκοπός του Συλλόγου

Ο σκοπός του Συλλόγου των Μελών ΔΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου

  • Η μελέτη και η συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων της Ανώτατης Παιδείας.

  • Η κατοχύρωση της ελεύθερης διαμόρφωσης και διακίνησης των ιδεών.

  • Η υπεράσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών και ακαδημαϊκών συμφερόντων των μελών ΔΕΠ και η προώθηση και επίλυση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την επιστημονική και επαγγελματική τους κατάσταση.

  • Η υποστήριξη και συμπαράσταση μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου και η ανάπτυξη της συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ τους.

  • Η στενή συνεργασία με τους συλλόγους των φοιτητών, των διοικητικών υπαλλήλων και των πτυχιούχων  του πανεπιστημίου για την υπεράσπιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και την προάσπιση των συμφερόντων της πανεπιστημιακής κοινότητας.

  • Η κοινή με τους αντίστοιχους συλλόγους ΔΕΠ των άλλων ΑΕΙ και την ΠΟΣΔΕΠ αντιμετώπιση των προβλημάτων της Παιδείας και ιδιαίτερα αυτούς που αφορούν τον κλάδο.