Δωρεές Βιβλίων από τον Σύλλογο Μελών ΔΕΠ στη μνήμη των Συναδέλφων μας

Δωρεά από το Σύλλογο Μελών ΔΕΠ στη μνήμη της Συναδέλφου Δάφνης Βουδούρη


Δωρεά από το Σύλλογο Μελών ΔΕΠ στη μνήμη του Συναδέλφου και ιδρυτικού μέλους του Συλλόγου Ζαχαρία Δεμαθά.


Δωρεά από το Σύλλογο Μελών ΔΕΠ στη μνήμη του Συναδέλφου και Προέδρου
του Συλλόγου Σταύρου Ιωαννίδη

 


Δωρεά από το Σύλλογο Μελών ΔΕΠ στη μνήμη της Συναδέλφου Σόνιας Κανελλάκη


Δωρεά από το Σύλλογο Μελών ΔΕΠ στη μνήμη του Συναδέλφου και Προέδρου του Συλλόγου Σταύρου Κωνσταντακόπουλου


 Δωρεά από το Σύλλογο Μελών ΔΕΠ στη μνήμη της Συναδέλφου Κλαίρης Συνοδινού