Σύλλογος Μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Read More

Ανακοινώσεις - Αποφάσεις

Συλλόγου Μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Παντείου

Read More

Ανακοινώσεις Παρατάξεων / ΠΟΣΔΕΠ

Σύλλογος Μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Παντείου

Read More

Θεσμικά - Νόμοι - Έγγραφα

Συλλόγου Μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Παντείου

Read More

Επικοινωνία

με τον Σύλλογο Μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Παντείου

Read More

Ψήφισμα Συγκλήτου (Συνεδρίαση 29/10/2019)

Η Σύγκλητος του Παντείου Πανεπιστημίου, στη σημερινή συνεδρίασή της, αφού συζήτησε τα τρέχοντα θέματα, που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση, κατέληξε στα εξής:

  • Η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε πτυχία, που προέρχονται από Ιδρύματα των οποίων δεν αναγνωρίζονται τα πτυχία ως ομοταγή των ελληνικών Α.Ε.Ι., θα οδηγήσει στην υποβάθμιση όλων των πτυχίων. Τα δημόσια Α.Ε.Ι., μέσα από διαδικασίες αυστηρής επιλογής φοιτητών με πανελλήνιο διαγωνισμό, μέσα από διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης πτυχίων και Τμημάτων, μέσα από αυστηρή επιλογή διδασκόντων κατά τα διεθνή πρότυπα, παράγοντας και διδάσκοντας έρευνα έχουν πτυχιούχους επιστήμονες υψηλών ικανοτήτων. Τα πτυχία και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα δεν μπορεί να εξισώνονται με εκείνα των Ιδρυμάτων, που δεν έχουν τις ίδιες διαδικασίες και προδιαγραφές. Αυτή η εξίσωση θα αποσταθεροποιήσει την αγορά εργασίας, που στις Κοινωνικές Επιστήμες είναι ιδιαίτερα προβληματική.

  • Ως προς το μέτρο της χρονικής διάρκειας των σπουδών σε ν+2: Υποστηρίζουμε ότι θα πρέπει το κάθε Πανεπιστήμιο να κρίνει μόνο του τον χρόνο φοίτησης των φοιτητών του.

  • Επείγοντα ζητήματα στην παρούσα συγκυρία, που απαιτούν άμεση κυβερνητική παρέμβαση, είναι η υποχρηματοδότηση των Πανεπιστημίων, με αποτέλεσμα βασικές ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές και η συνεχής μείωση του διοικητικού προσωπικού και των μελών ΔΕΠ. Χρειάζονται πόροι και προσωπικό.

Κάνουμε έκκληση να ενισχυθούν οι Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές, που είναι το ισχυρό πλεονέκτημα μιας μικρής χώρας όπως η Ελλάδα, ώστε να συνεχίσει να παράγεται έρευνα υψηλού επιπέδου και στην ελληνική γλώσσα, παρά τις συνεχείς περικοπές, που έχουμε επί δεκαετίες υποστεί.